Eric en Edith ingevendeld

Eric en Edith Janssen zijn tijdens de Hoogmis tijdens Ketriensdaag ingevendeld als nieuw lid.